Lakehurst, NJ

Lakehurst-015

Mess hall. Actually the food was pretty good.